• Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Ηλιούπολη, 16341
  • 210 9951452

Προϊόντα

OMNIA M 3.2 AΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συμπιεστή Τεχνολογίας DC INVERTER.

Περιγραφή

Αυτή η σειρά αντλιών θερμότητας αέρα-νερού καλύπτει τις ανάγκες χειμερινού και καλοκαιρινού κλιματισμού μικρών και μεσαίων οικιακών και εμπορικών εγκαταστάσεων. Όλες οι μονάδες είναι κατάλληλες για εξωτερική εγκατάσταση και είναι σε θέση να παράγουν νερό έως 65 °C μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, fan coils, καλοριφέρ και για άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) μέσω εξωτερικού λέβητα. Οι μονάδες χαρακτηρίζονται από τη χρήση συμπιεστή DC inverter που ρυθμίζει την παροχή ισχύος και συνοδεύεται από ένα κιτ hydronic αποτελούμενο από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση. Οι μονάδες χαρακτηρίζονται από υψηλή ενεργειακή απόδοση και μειωμένα επίπεδα ήχου επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιηθούν ως μία γεννήτρια για το εργοστάσιο ή να ενσωματωθούν με άλλες πηγές ενέργειας, όπως πρόσθετα ηλεκτρικά στοιχεία θέρμανσης ή λέβητα. Όλες οι μονάδες παρέχονται στάνταρ με αισθητήρα θερμοκρασίας δεξαμενής αποθήκευσης νερού ζεστού νερού (που θα εγκατασταθεί από τον εγκαταστάτη) και με εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα (ήδη εγκατεστημένο στη μονάδα), για να επιτευχθεί κλιματική προσαρμογή στη θέρμανση και ψύξη(αντιστάθμιση). Για συγκεκριμένες εφαρμογές, οι μονάδες μπορούν να εγκατασταθούν σε πολ- λαπλή διαμόρφωση «cascade» με μια μονάδα «MASTER» (που διαχειρίζεται άμεσα ο ελεγκτής) έως και 5 μονάδες «SLAVE», διαφορετικές επίσης στην ισχύ εξόδου τους. Η προετοιμασία του ζεστού νερού χρήσης αφήνεται στην κύρια μονάδα, ενώ σε περίπτωση βλάβης μιας από τις υποτελείς μονάδες, οι υπόλοιπες ενδέχεται να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Όλες οι μονάδες είναι προσεκτικά κατασκευασμένες και με εξατομικευμένες δοκιμές στο εργοστάσιο. Η εγκατάσταση απαιτεί μόνο ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η διεπαφή χρήστη αποτελείται από ένα τηλεχειριζόμενο χειριστήριο (5 καλώδια, μέγιστο μήκος 50 mt από τη
μονάδα) που διαχειρίζεται:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Όπου η μονάδα είναι ο μόνος θερμαντήρας. Εάν η μονάδα δουλεύει σε θέρμανση ή ψύξη, λειτουργεί τροποποιώντας τη συχνότητα του συμπιεστή για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του παραγόμενου νερού στην καθορισμένη τιμή. Μέσω μιας παραμετροποίησης, είναι δυνατή η χρήση του τηλεχειριστηρίου. ελεγκτής (π.χ. για κυκλώματα θέρμανσης μονής ζώνης) ως θερμοστάτης χώρου.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΖΝΧ) Η μονάδα ξεκινά σε ζεστή λειτουργία για να διατηρήσει τη θερμοκρασία μιας δεξαμενής αποθήκευσης ΖΝΧ στην καθορισμένη τιμή από τον χρήστη. Μια βαλβίδα εκτροπής 3 κατευθύνσεων (δεν παρέχεται) και ένας αισθητήρας θερμοκρασίας (αισθητήρας T5, που παρέχεται με μήκος καλωδίου 10mt) απαιτείται να συνδεθούν στην δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης Boiler).
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (λέβητας ή ηλεκτρικό στοιχείο θέρμανσης) Ανάλογα με τις καθορισμένες τιμές παραμετροποίησης, αυτές οι πηγές μπορούν να ξεκινήσουν με την ενσωμάτωση ή την αντικατάσταση της αντλίας θερμότητας κατά τη λειτουργία σε θέρμανση ή για παραγωγή ζεστού νερού και εάν η αντλία θερμότητας δεν λειτουργεί.
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CASCADING πολλαπλών μονάδων. Η κύρια μονάδα μπορεί να ελέγξει σε σειρά έως και 6 διαφορετικές μονάδες (1 κύρια, 5 ελεγχόμενες, επίσης με διαφορετική ισχύ εξόδου) με έναν μόνο ελεγκτή συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα. Είναι δυνατή η εκχώρηση της λειτουργίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης στην κύρια μονάδα, ενώ σε περίπτωση βλάβης σε μίας από τις 5 μονάδες, οι υπόλοιπες ενδέχεται να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΩΣ 2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (1 ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ 1 ΜΙΚΤΟ) Η μονάδα μπορεί να διαχειριστεί τις αντλίες κυκλοφορίας και των δύο κυκλωμάτων θέρμανσης και, μόνο για το μικτό κύκλωμα, τη βαλβίδα ανάμιξης (δεν παρέχεται) και τον αισθητήρα θερμοκρασίας της γραμμής παροχής νερού
(δεν παρέχεται).
• ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με 2 ψηφιακές εισόδους για σύνδεση με το σήμα που προέρχεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα και από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η λογική της διαχείρισης είναι η ακόλουθη: – αν η είσοδος φωτοβολταϊκής εγκατάστασης είναι κλειστή, η μονάδα ξεκινά τη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης με θερμοκρασία ρύθμισης ζεστού νερού = 70 ° C και (εάν υπάρχει) θα ξεκινήσει το ηλεκτρικό στοιχείο θέρμανσης της δεξαμενής αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης. Η μονάδα λειτουργεί σε ψύξη/θέρμανση σε κανονική λογική.
– αν η ψηφιακή φωτοβολταϊκή είσοδος είναι ανοιχτή και η είσοδος έξυπνου δικτύου είναι κλειστή, η μονάδα λειτουργεί κανονικά
– αν η ψηφιακή είσοδος είναι ανοιχτή και η είσοδος έξυπνου δικτύου είναι ανοιχτή, η μονάδα απενεργοποιεί τη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης και μπορεί να λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης / θέρμανσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα (ορίζεται από μια παράμετρο), τότε θα σταματήσει να λειτουργεί.
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΩ ΑΡΡ (διαθέσιμο για συστήματα I0S και Android).
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Στη λειτουργία ζεστού νερού είναι δυνατή η διαχείριση ενός ηλεκτρικού στοιχείου θέρμανσης ενσωματωμένο στη δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης και έλεγχο μέσω της αντλίας θερμότητας, ως λειτουργία αντιληγεονέλλας ή ως συνολική εφεδρεία σε περίπτωση βλάβης της αντλίας θερμότητας.
ΓΡHΓΟΡΟ ΖΝΧ Η λειτουργία αυτή μπορεί να ξεκινήσει χειροκίνητα για να δοθεί προτεραιότητα στο ΖΝΧ φέρνοντας τη δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού στο σημείο ρύθμισης το συντομότερο δυνατό, με τη χρήση όλων των διαθέσιμων πηγών ενέργειας (αντλία θερμότητας, ηλεκτρικές αντιστάσεις εφεδρείας, λέβητας).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΛΕΓΙΟΝΕΛΑΣ Η αντλία θερμότητας πρέπει να είναι ενσωματωμένη με λέβητα ζεστού νερού ή ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο λέβητα.
• ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Όταν είναι ενεργοποιημένο, σύμφωνα με ένα προγραμματισμό, μειώνει τη μέγιστη συχνότητα του συμπιεστή και την ταχύτητα του ανεμιστήρα, για να μειώσει τον θόρυβο που παράγεται και η ισχύς που απορροφάται από τη μονάδα.
ON/OFF με εξωτερική επαφή Η μονάδα μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί από εξωτερική επαφή (π.χ. με θερμοστάτη δωματίου/ τηλεχειριστήριο). Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα θα λειτουργεί στη λειτουργία που έχει οριστεί από το πληκτρολόγιο ελέγχου.
• ΘΕΡΜΑΝΣΗ / ΨΥΞΗ με 2 εξωτερικές επαφές. Η μονάδα μπορεί να ξεκινήσει και να σταματήσει σε ψύξη ή θέρμανση με 2 εξωτερικές επαφές (π.χ. από θερμοστάτη δωματίου / τηλεχειριστήριο που διαχειρίζεται το αίτημα ζεστού / κρύου).
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δυνατότητα καθορισμού χρονικών χρόνων σε ζεστό και κρύο και σχετικά σημεία ρύθμισης για τις λειτουργίες ECO και COMFORT.
Ο ΕΒΔΟΜΑΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ επιτρέπει τον καθορισμό διαφορετικού χρονοδιαγράμματος για κάθε ημέρα της εβδομάδας, ορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας για κάθε χρονική υποδοχή (COLD/HOT/ DHW) και το σημείο ρύθμισης λειτουργίας.
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ Εγγυημένη λειτουργία σε θερμοκρασία έως -20 ° C εξωτερικού αέρα χάρη στην ίδια την αντλία θερμότητας που λειτουργεί σε ζεστή λειτουργία, στο ηλεκτρικό αντιψυκτικό θερμαντικό στοιχείο (σύμφωνα με το πρότυπο) και στον ηλεκτρικό ενισχυτή (εάν είναι
εγκατεστημένο).
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
Αυτό περιλαμβάνεται στο εσωτερικό της μονάδας για τη διευκόλυνση των εργασιών συντήρησης, είναι εξοπλισμένο με ΚΟΜΠΡΕΣΟΡΑ με διπλό περιστροφικό κινητήρα DC INVERTER για εγγύηση μεγαλύτερης δυναμικής εξισορρόπησης και μείωσης των κραδασμών. Τοποθετείται σε λαστιχένια στηρίγματα κατά των κραδασμών και τυλίγεται σε διπλό στρώμα μονωτικού υλικού που απορροφά τον ήχο για να μειώσει τον θόρυβο. Ο συμπιεστής είναι επίσης εξοπλισμένος με θερμαντικό στοιχείο περιβλήματος λαδιού. Το κύκλωμα ολοκληρώνεται με BRAZE-WELDED εναλλάκτη θερμότητας από ανοξείδωτο χάλυβα πλήρες με αντιψυκτικό θερμαντικό στοιχείο, ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ DC ΜΟΤΈΡ ΧΩΡΙΣ ΨΥΚΤΡΕΣ πλήρες με γρίλιες ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων. Όλες οι μονάδες είναι εφοδιασμένες με μεταβλητό έλεγχο ταχύτητας ανεμιστήρα που επιτρέπει τη λειτουργία σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες κατά την ψύξη και υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες στη θέρμανση.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
Περιλαμβάνεται στο εσωτερικό της μονάδας για τη διευκόλυνση των εργασιών συντήρησης, είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με το πρότυπο με LOW CONSUMPTION CIRCULATOR με κινητήρα DC χωρίς ψήκτρες , διακόπτης ροής νερού, αυτόματος εξαερισμός αέρα, μανόμετρο νερού, δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας, φίλτρο νερού Υ (εγκατάσταση από τον τεχνικό εγκατάστασης). Ο εναλλάκτης θερμότητας πλάκας και όλοι οι σωλήνες υδραυλικού κυκλώματος είναι μονωμένα για να αποφευχθεί η συμπύκνωση και να μειωθεί η απώλεια θερμότητας.
ΤΥΠΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
– ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ για την ενσωμάτωση μιας πρόσθετης πηγής θερμότητας
– ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ
– Υ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ

 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά

Απόδοση Αντλίας Θερμότητας

Διαστάσεις

Ελάχιστοί Χώροι Λειτουργίας

Εγκατάσταση Περισσότερων Μονάδων Πλευρικής Σύνδεσης Ανά Σειρα

'Ορια Λειτουργίας

Top