• Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Ηλιούπολη, 16341
  • 210 9951452

Προϊόντα

Logano Plus GB 105 GR ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Περιγραφή

Γενικά Χαρακτηριστικά

Επιδαπέδιος λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου για θέρμανση.
• Υψηλός βαθμός απόδοσης έως 104% με χρήση της τεχνολογίας συμπύκνωσης.
• Απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου βάσει ErP15 έως 91%.
• Χαλύβδυνο κυρίως σώμα με ανοξείδωτο δευτερεύων εναλλάκτη.
• Εύκολη συντήρηση λόγω ειδικού σχεδιασμού του θαλάμου καύσης.
• Νέος ενσωματωμένος ψηφιακός πίνακας ελέγχου με ενδείξεις βλαβών στην ψηφιακή οθόνη.
• Πλήρης συμβατότητα με την πλατφόρμα EMS plus.
• Έξοδος καυσαερίων 80/125.
• Ενσωματωμένος μονοβάθμιος καυστήρας πετρελαίου.
• Ενσωματωμένη αντιστάθμιση λέβητα βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας με την προσθήκη εξωτερικού αισθητήρα περιβάλλοντος.
• Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας.
• Καύση με αναστροφή φλόγας που εξασφαλίζει χαμηλή στάθμη εκπομπών ΝΟx.

Πρόσθετος Εξοπλισμός

Top