• Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Ηλιούπολη, 16341
 • 210 9951452

Προϊόντα

WILO – VARIOS PICO- STG ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ

Περιγραφή

 

 

Τεχνικά Στοιχεία

 • Κυκλοφορητής υψηλής συμβατότητας ως λύση αντικατάστασης για όλες τις εφαρμογές
  • Υδρολίπαντος κινητήρας με τεχνολογία ECM, υψηλής απόδοσης, με αυτόματη προσρμογή ισχύος
  • Νέοι τρόποι ελέγχου: iPWM και Sync Function
  • Εύκολη ρύθμιση μέσω 2 κουμπιών
  • 1 κουμπί για ρύθμιση τρόπου λειτουργίας και 1 κουμπί για ρύθμιση των επιπέδων ισχύος
  • Ενδείξεις LED για όλες τις ρυθμίσεις
  • Αυτόματη λειτουργία εξαέρωσης
  • Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230V, 50Hz
  • Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης ΕΕΙ<=0,20
  • Τρόποι ελέγχου: Δp-C, Δp-V, σταθερές ταχύτητες, εξωτερικό σήμα PWM και iPWM, Sync Function
  (χειροκίνητος τρόπος προγραμματισμού), χειροκίνητη επανεκκίνηση
  • Διπλός ταχυσύνδεσμος ηλεκτρικής παροχής και σήματος PWM

Top