• Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Ηλιούπολη, 16341
  • 210 9951452

Προϊόντα

THETA+ ΘΕΡΜΟ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Περιγραφή

Κλιματικός έλεγχος θερμομονάδων για συστήματα θέρμανσης, με ενεργή διαχείριση γεννητριών θέρμανσης σε παράλληλη σύνδεση και έλεγχος ενός σταδίου, δύο σταδίων και ρυθμιζόμενων καυστήρων.
Κάθε μονάδα ελέγχου THETA+ μπορεί να διαχειριστεί ένα σύστημα θέρμανσης με:
– 2 Μικτές ζώνες χαμηλής θερμοκρασίας
– 1 Απευθείας ζώνη υψηλής θερμοκρασίας
– 1 δεξαμενή ζεστού νερού οικιακής χρήσης
– Θερμικό ηλιακό σύστημα ή γεννήτρια βιομάζας ή puffer πολλαπλών πηγών ενέργειας, μέσω δύο μεταβλητών εξόδου
– Παράλληλη διάταξη λειτουργίας θέρμανσης μέχρι και 8 γεννητριών.

Η μονάδα ελέγχου THETA+ παρέχεται στάνταρ με:
– Μπλοκ ακροδεκτών σύνδεσης
– 1 εξωτερικό ακροδέκτη
– 1 εμβαπτιζόμενο ακροδέκτη (2 μέτρα)
– 1 εμβαπτιζόμενο ακροδέκτη (5 μέτρα)
– 2 ακροδέκτες επαφής (2 μέτρα)

Το σύστημα θερμορύθμισης, εκτός από τον έλεγχο της μονάδας THETA+, συνοδεύεται και από άλλα
εξαρτήματα για την ολοκλήρωση του ελέγχου του συστήματος θέρμανσης:
Μονάδα δωματίου RS-L
– Διαχειρίζεται τη θερμοκρασία συγκεκριμένων περιοχών
– Μπορεί να διαχειριστεί απομακρυσμένη ρύθμιση συστήματος
– Bus δύο καλωδίων
Αισθητήρας δωματίου RFF
– Διαχειρίζεται τη θερμοκρασία δωματίου
– Bus δύο καλωδίων
Κιτ εγκατάστασης σε τοίχο WG 500
– Διακόπτης On/Off
– Πλήρως καλωδιωμένο
– Ασφάλεια 6,3 A
Κιτ διαχείρισης παράλληλης διάταξης ZM KM-OT
– Εγκαταστήστε ένα κιτ ZM KM-OT σε κάθε λέβητα της παράλληλης διάταξης
– Έως 8 λέβητες σε παράλληλη διάταξη

Για το σύστημα θέρμανσης με περισσότερες από τρεις ζώνες, μπορεί να διαμορφωθεί παράλληλη διάταξη μονάδας ελέγχου THETA+ (max 5 μονάδων). Το σύστημα THETA+ μπορεί να διαχειριστεί άμεσα έναν
καυστήρα ενός ή δύο σταδίων.

Εξαρτήματα Συστήματος THETA+


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ THE TA+

Το πρώτο σύστημα σχεδιάστηκε με παράλληλη διάταξη δύο MACH ελεγχόμενο από κεντρική μονάδα THETA+ μέσω Open Therm (1 ZM KM-OT για κάθε λέβητα σε παράλληλη διάταξη). Η κεντρική μονάδα μπορεί να διαχειριστεί έως και 8 λέβητες σε παράλληλη διάταξη λειτουργίας. Για εγκατάσταση με περισσότερους από 8 λέβητες θα πρέπει να εγκατασταθούν δύο ή περισσότερα THETA+ (max 5). Το δεύτερο σύστημα αποτελείται από τρία κυκλώματα θέρμανσης (δύο μικτά σε χαμηλή θερμοκρασία και ένα απευθείας σε υψηλή θερμοκρασία), μια αποθήκη με διπλό εναλλάκτη για το ΖΝΧ και ένα θερμικό ηλιακό σύστημα. Η κεντρική μονάδα THETA+ σε συνδυασμό με τις μονάδες/αισθητήρων μπορεί να διαχειριστεί κάθε εξάρτημα του συστήματος θέρμανσης που περιλαμβάνει το θερμικό ηλιακό σύστημα. Σε περίπτωση συστήματος θέρμανσης με αρκετές ζώνες και συστήματα είναι δυνατή η διαχείριση όλων με παράλληλη διάταξη THETA+ (max 5), μέχρι 10 μικτές ζώνες και 5 απευθείας ζώνες. Η διαχείριση της ζώνης θέρμανσης μπορεί να γίνει με τρεις απομακρυσμένες μονάδες δωματίου (RS-L) ή με τρεις αισθητήρες δωματίου (RFF) ή με συνδυασμό των δύο.

 

 

Top