• Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Ηλιούπολη, 16341
  • 210 9951452

Προϊόντα

ΕΛΕΓΚΤΗΣ CASCADE ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ “ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ”

Μόνο για Λέβητες οι Οποίοι Μπορούν να Συνδυαστούν με Απομακρυσμένο Έλεγχο.

Περιγραφή

– Cascade διαχείρηση από 1 έως 5 λέβητες
– Η εντολή εκκίνησης σε συγκεκριμένο module επιτυγχάνεται διαμέσου μιας άμμεσης επικοινωνίας “bus” στο συγκεκριμένο λέβητα.
– Η ισχύς λειτουργίας κάθε λέβητα διαχειρίζεται απευθείας από τον ελεγκτή αναλόγως της απαιτούμενης ισχύος από το σύστημα.
– Διαμέσου του εξωτερικού αισθητηρίου περιβάλλοντος μπορεί να διαχειριστεί την προσαρμογή της απαιτούμενης ροής θερμότητας στο σύστημα θέρμανσης.
– Το σετ αποτελείται από έναν ελεγκτή, ένα αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και ένα αισθητήριο θερμοκρασίας του συστήματος θέρμανσης.

Top