• Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Ηλιούπολη, 16341
  • 210 9951452

Προϊόντα

COMFORT V (VITRIFIED) BOILER ΥΑΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (10bar)

Περιγραφή

• Max πίεση λειτουργίας 10 Βαr (8 Βar για 1.500, 2.000 και 3.000 lit.)
• Max συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας
95οC
• Πίεση δοκιμής 15 Bar
• Mη οργανική επισμάλτωση (υαλοποίηση)
• Μόνωση μαλακής πολυουρεθάνης πάχους 100mm
• Σε συμμόρφωση με directive PED 97/23/EC, art. 3.3
•Σε συμμόρφωση με DIN 4753.3 και UNI 10025

Τεχνικά Χαρακτηριστικά COMFORT V BOILER ΜΕ 2 ΥΠΟΔΟΧΕΣ 200 - 300 - 500 ΛΙΤΡΑ

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά COMFORT V BOILER ΜΕ 3 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ 750 ΕΩΣ 3.000 ΛΙΤΡΑ

Χάλκινοι Εναλλακτές Θερμότητας με Σύνδεσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εναλλακτών LN 18 ÷ LN 63

Top