Καυστήρας πετρελαίου ECO Διβάθμιος View full size

Καυστήρας πετρελαίου ECO Διβάθμιος

ΕCO : Αεροδυναμικός σχεδιασμός

Χάρη στη συνεχή έρευνα των εργαστηρίων της Lamborghini, σχεδιάστηκε ένας καυστήρας πετρελαίου ο οποίος συνδυάζει τις
τελαυταίες αρχές της αεροδυναμικής. Η έρευνα αυτή, οδήγησε τη Lamborghini στο να κατασκευάσει τον καυστήρα ECO με τα παρακάτω χαρακτηριστικά
• Σταθερή παροχή αερισμού μέσω ανεμιστήρα, καμπύλης πίεσης η οποία εγγυάται μια ομαλή και σταθερή έναυση.
• Ομοιόμορφη διανομή αέρα η οποία εξασφαλίζει μείωση της περίσσειας αυτού για καύση υψηλής απόδοσης.
• Ο τύπος και η ακρίβεια λειτουργίας της κεφαλής του καυστήρα εξασφαλίζουν χαμηλές εκπομπές ρίπων NOx και CO, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον.
• Η ρύθμιση της κεφαλής του καυστήρα μπορεί να γίνει απλά, ρυθμίζοντας μια βίδα, χωρίς να ‘κατέβει’ ο καυστήρας.
• Υψηλής ισχύος ανεμιστήρας ο οποίος εξασφαλίζει τέλεια λειτουργία του καυστήρα ακόμα και όταν η αντίθλιψη στο θάλαμο καύσης είναι υψηλή.

Ασφάλεια και αξιοπιστία

• Χρησιμοποιούνται εξαρτήματα υψηλής ποιότητας.
• Η κατασκευή των εξαρτημάτων γίνεται με τους αυστηρότερους ελέγχους ποιότητας. 
• Όλοι οι καυστήρες ECO είναι πιστοποιημένοι κατά CE.

Σχεδιασμός

Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σχήμα και στις διαστάσεις αυτών των καυστήρων.

More details

6 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ