Καυστήρας πετρελαίου ECO Μονοβάθμιος View full size

ECO Μονοβάθμιος Καυστήρας πετρελαίου

ΕCO : Αεροδυναμικός σχεδιασμός

Χάρη στη συνεχή έρευνα των εργαστηρίων της Lamborghini, σχεδιάστηκε ένας καυστήρας πετρελαίου ο οποίος συνδυάζει τις
τελαυταίες αρχές της αεροδυναμικής. Η έρευνα αυτή, οδήγησε τη Lamborghini στο να κατασκευάσει τον καυστήρα ECO με τα παρακάτω χαρακτηριστικά
• Σταθερή παροχή αερισμού μέσω ανεμιστήρα, καμπύλης πίεσης η οποία εγγυάται μια ομαλή και σταθερή έναυση.
• Ομοιόμορφη διανομή αέρα η οποία εξασφαλίζει μείωση της περίσσειας αυτού για καύση υψηλής απόδοσης.
• Ο τύπος και η ακρίβεια λειτουργίας της κεφαλής του καυστήρα εξασφαλίζουν χαμηλές εκπομπές ρίπων NOx και CO, προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον.
• Η ρύθμιση της κεφαλής του καυστήρα μπορεί να γίνει απλά, ρυθμίζοντας μια βίδα, χωρίς να ‘κατέβει’ ο καυστήρας.
• Υψηλής ισχύος ανεμιστήρας ο οποίος εξασφαλίζει τέλεια λειτουργία του καυστήρα ακόμα και όταν η αντίθλιψη στο θάλαμο καύσης είναι υψηλή.

Ασφάλεια και αξιοπιστία

• Χρησιμοποιούνται εξαρτήματα υψηλής ποιότητας.
• Η κατασκευή των εξαρτημάτων γίνεται με τους αυστηρότερους ελέγχους ποιότητας. 
• Όλοι οι καυστήρες ECO είναι πιστοποιημένοι κατά CE.

Σχεδιασμός

Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σχήμα και στις διαστάσεις αυτών των καυστήρων.

More details

Καυστήρες πετρελαίου - ECO Μονοβάθμιος

 Καυστήρας πετρελαίου eco μονοβάθμιος διάγραμα απόδοσης 01Καυστήρας πετρελαίου eco μονοβάθμιος διάγραμα απόδοσης 02

 

ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Kcal/h ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ kW ΠΑΡΟΧΗ
ECO 3 14.300 - 30.600 16.6 - 35.6 1.4 - 3
ECO 5 25.500 - 51.000 29.6 - 59.3 2.5 - 5
ECO 8 30.600 - 86.700 35.6 - 100.8 3 - 8.5
ECO 10 51.000 - 107.100 59.3 - 124.5 5 - 10.5
ECO 15 71.400 - 150.960 83 - 175.5 7 - 14.8
ECO 20 112.000 - 214.000 128 - 249 11 - 21
ECO 22 117.300 - 224.400 136.4 - 261 11.5 - 22
ECO 30 163.000 - 306.000 190 - 356 16 - 30
     

Καυστήρας πετρελαίου eco μονοβάθμιος διαστάσεις

 

6 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ